[samarreta] Falcons de Barcelona



projecte: samarreta "Falcons de Barcelona"
client: Falcons de Barcelona
empresa: Quòniam Samarretaires
data de creació: maig de 2005