[Creació gràfica] Buffet lliure



projecte: 
il·lustració per anunciar el "Buffet lliure"

client: Espai de cuina i cultura Can Capablanca
empresa: per lliure
data de creació: octubre de 2012