[samarreta] Països Catalans - Català Occidentalprojecte: samarreta "Països Catalans - català occidental"
client: Quòniam Samarretaires
empresa: Quòniam Samarretaires
data de creació: maig de 2004