[Il·lustració] Caravaning Checkingprojecte: roll-up i il·lustració Caravaning Checking
client: Central del Caravaning S.A.
empresa: per lliure
data de creació: setembre de 2014